The Hong Kong Polytechnic University Chapter of SIAM

Faculty Advisors: Xiaojun Chen & Zhonghua Qiao
The Hong Kong Polytechnic University
Department of Applied Mathematics
Hung Hom, Hong Kong
Phone: (852) 2766 6946
Fax: (852) 2362 9045, (852) 2764 4382
Emails: xiaojun.chen@polyu.edu.hk; zqiao@polyu.edu.hk

Officers

President: Yang Zhou

Renew SIAM · Contact Us · Site Map · Join SIAM · My Account
Facebook Twitter Youtube